Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

El terme municipal de Cervià de les Garrigues es troba al sector meridional de la comarca de Les Garrigues a la vall alta del Riu Set. El territori és accidentat, amb altures que oscil·len entre els 400 m i els 700 metres d'altitud i drenat per nombrosos barrancs.

Partit judicial: Lleida
Comarca: Les Garrigues
Extensió en km2: 34
Altitud: 444
Habitants: 679
Capital de comarca: Les Borges Blanques

Cervià de les Garrigues

Codi
250735
Comarca
Garrigues
Població
645
Superfície
34,2
Densitat
18,9
Altitud
444

Superfície (km²)

Municipi
34,2
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
18,9
Comarca
23,7
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
351
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
294
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
645
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
67
Comarca
2.410
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
389
Comarca
11.666
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
150
Comarca
3.828
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
39
Comarca
1.031
Catalunya
256.461

Població

Municipi
645
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
37
Comarca
1.246
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
223
Comarca
6.405
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
72
Comarca
1.846
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
19
Comarca
401
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
351
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
30
Comarca
1.164
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
166
Comarca
5.261
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
78
Comarca
1.982
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
630
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
294
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
548
Comarca
14.962
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
49
Comarca
1.072
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
48
Comarca
2.901
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
645
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
615
Comarca
16.070
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
30
Comarca
2.865
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
645
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
335
Comarca
8.234
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
16
Comarca
1.664
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
351
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
280
Comarca
7.836
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
14
Comarca
1.201
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
294
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
277
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
267
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
27
Comarca
544
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
80
Comarca
2.665
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
37,5
Comarca
62,9
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
70
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
57
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
6
Comarca
127
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
153
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
11
Comarca
134
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
16
Comarca
287
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
56
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
96
Comarca
2.196
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
90
Comarca
2.082
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
48
Comarca
1.488
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
48
Comarca
1.233
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
576
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
291
Comarca
7.578
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
8
Comarca
-21
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
8
Comarca
-41
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
347
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
3
Comarca
261
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
287
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
347
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-15,5
Comarca
-8,44
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
13,95
Comarca
2,37
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
3,1
Comarca
-4,85
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
749
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
660
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
700
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
458
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
543
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
749
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
48
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
144
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
251
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
21,7
Comarca
19,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,9
Comarca
34,5
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,9
Comarca
20,5
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
21,5
Comarca
25,6
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
549
Comarca
14.253
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
66,3
Comarca
75,7
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
556
Comarca
13.976
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
61,2
Comarca
61,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
559
Comarca
14.014
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,4
Comarca
72,9
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
549
Comarca
14.172
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
66,7
Comarca
74,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
258
Comarca
7.983
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
39
Comarca
924
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
297
Comarca
8.907
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
297
Comarca
7.539
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
591
Comarca
16.449
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
135
Comarca
4.520
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
100
Comarca
3.355
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
235
Comarca
7.875
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
250
Comarca
8.395
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
325
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.015
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
265
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.040
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
3.645
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
755
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
160
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
220
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
720
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
1.860
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
1.385
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.540
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
720
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
3.645
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
584
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
232
Comarca
5.417
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
881,41
Comarca
941,09
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
113
Comarca
2.443
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
89
Comarca
2.318
Catalunya
795.474

Total

Municipi
202
Comarca
4.761
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,8
Comarca
66,1
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,6
Comarca
94,3
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,2
Comarca
54,3
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
18,8
Comarca
415,8
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,1
Comarca
39,3
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
27,4
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
12,3
Comarca
315,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
15,1
Comarca
354,8
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
27,4
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
291
Comarca
7.580
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
336
Comarca
4.927
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
627
Comarca
12.507
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
46,4
Comarca
60,6
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
204
Comarca
5.385
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
36
Comarca
1.272
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
51
Comarca
924
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
291
Comarca
7.578
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
12,4
Comarca
16,8
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
3
Comarca
327
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
15
Comarca
534
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
63
Comarca
2.028
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
72
Comarca
1.725
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
129
Comarca
2.730
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
12
Comarca
234
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
291
Comarca
7.578
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
89,4
Comarca
91,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
789
Comarca
16.998
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.025
Comarca
36.078
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
198
Comarca
274
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
12.819
Comarca
18.096
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.229
Comarca
5.106
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.160
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
2
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.162
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
8
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
2
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
27
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
208
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
911
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
2
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.160
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
111
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
5
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
11.460
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
393.347
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
3.482.648
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
92
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
415
Comarca
11.396
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
54
Comarca
1.781
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
145
Comarca
3.645
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
27
Comarca
952
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
641
Comarca
17.774
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,28
Comarca
1,08
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
39,6
Comarca
41,3
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
100
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
2.225,77
Comarca
42.258,88
Catalunya
3.823.878,74